مطلب مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید

ثبت نام

Linux

 

برای مشاهده، حذف و تعریف نام کاربری در Ubuntu وارد Search شوید و کلمه­ی user را وارد و بعد بر روی آیکونUser Accounts کلیک کنید.

1

همانطورکه مشاهده می­کنید کاربر مورد نظر در لیست وجود دارد و اگر به قسمت Account Type نگاه کنید این کاربر با دسترسی Administrator است، حال اگر بخواهید یک کاربر جدید تعریف کنید باید اوّل از همه، این صفحه را از حالت قفل خارج کنید، برای همین باید از قسمت بالای صفحه بر رویUnlock  کلیک کنید و در صفحه­‌ی باز شده رمز خود را وارد کنید.بعد از انجام کار بالا بر روی آیکون + به مانند شکل کلیک کنید و در صفحه‌­ی باز شده، نام کامل کاربر و نام کاربری آن را وارد کنید؛ در قسمتAccount Type اگر می­خواهید کاربر مورد نظر دسترسی کامل به منابع داشته باشد، نوع اکانت کاربر را Administrator در نظر بگیرید و بر روی ok کلیک کنید.

2

3

بعد از ایجاد کاربر مورد نظر بر روی آن کلیک کنید و از سمت راست بر روی Account disabled کلیک کنید اگر قفل بود باید قفل بالا را باز کنید.

4

در قسمت Action، گزینه­‌ی Set a Password now را انتخاب و رمز عبور مورد نظر خود را وارد کنید، اگر می­خواهید رمز عبور خیلی قوی ایجاد کنید، کافی است بر روی آیکون زیری New Password کلیک کنید تا یک رمز عبور تصادفی و قوی برای شما ایجاد کند، بعد از وارد کردن رمز عبور بر روی Change کلیک کنید.پگ

5

بعد از ایجاد کاربر اگر می­خواهید دسترسی کاربر را به نوع Standard تغییر دهید می­توانید به صورت شکل زیر عمل کنید.

6

تعریف نام کاربری از طریق Terminal:

بعد از اینکه توانستیم در قسمت قبل به صورت گرافیکی برای کاربران خود نام کاربری ایجاد کنیم، در این قسمت می­خواهیم با استفاده از دستورات در محیط Terminal برای کاربران، نام کاربری تعریف کنیم، برای این کار به صورت زیر عمل می­کنیم:

وارد Search می­شویم و Terminal را اجرا می­کنیم.

7

برای تعریف کاربر باید از دستور adduser استفاده کنیم که به صورت زیر استفاده می­کنیم:

Sudo adduser user1

در دستور بالا، اوّل از دستور sudo استفاده می­کنیم که این دستور برای دادن مجوّز کاربر Root به کاربر در حال کار است تا توانایی تعریف User را داشته باشد.

در قسمت بعد، از دستور Adduser استفاده می­کنیم که کاربری با نام User1 برای ما ایجاد می­کند، زمانی­که دستور بالا را اجرا کردید از شما کلمه­‌ی عبور، نام کامل، شماره­ی تماس و ... دریافت می­شود و بعد، کاربر مورد نظر ایجاد می­شود.

8

بعد از تعریف کاربر وارد search شوید وUser Accounts را به مانند شکل زیر اجرا کنید.

9

همانطورکه در شکل زیر مشاهده می­کنید، کاربر مورد نظر ایجاد شده است، توجّه داشته باشید کاربری که ایجاد می­کنید یک کاربر Standard با مجوّز دسترسی پایین می­باشد که می­توانید در گروه Administrator قرار دهید.

10

حذف نام کاربری:

برای حذف نام کاربری از دستور زیر استفاده کنید:

sudo deluser username

در این دستور به جای Username، نام کاربر مورد نظر خود را وارد کنید.

11

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 باما در تماس باشید.

 


ایران/ استان تهران / تهران
09199926216